3 feitjes over de woningmarkt die je nog niet wist

07 december 2018

Er is nog steeds onvoldoende aanbod op de woningmarkt en de huizenprijzen blijven stijgen: dit weten we ondertussen allemaal. Maar er is veel meer te vertellen over de huizenmarkt. We hebben daarom 3 onbekende, maar belangrijke feitjes op een rij gezet:

1. Doelgroep sociale huur is 15% gegroeid
We hebben te veel sociale huurwoningen, riep minister Blok in 2013. Inmiddels is dit niet meer van toepassing, want de primaire doelgroep voor sociale huisvesters is de afgelopen jaren met 15% toegenomen, terwijl het totaal aantal huishoudens met 4% is toegenomen, blijkt uit de Staat van de volkshuisvesting 2017. 

2. Verhuiswensen ouderen komen nauwelijks uit
Slechts 2,3% van alle senioren in een koopwoning lukt het om te verhuizen. De voornaamste verhuisredenen zijn de afnemende gezondheid en toegankelijkheid van de woning. Voor alle provincies geldt dat de wens van senioren om te willen verhuizen meer voorkomt dan verhuizingen zelf. Dit komt doordat het vandaag de dag moeilijk is om geschikte seniorenwoningen te vinden.

3. Prijsstijging het minst hoog bij vrijstaande woningen
De prijzen van vrijstaande woningen zijn afgelopen jaar het minst hard gestegen. Ter vergelijking: vrijstaande woningen hebben te maken gekregen met een prijsstijging van bijna 7%, terwijl de prijsstijging van appartementen ruim 13% bedraagt. Appartementen noteren hiermee de grootste prijsstijging.